Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

YÖK denklik belgesi nasıl alınır?

Diploma mesleği mühendislik olarak Yabancı ülkelerde üniversiteyi bitiren Türk ve yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de mesleklerini icra edebilmek ve isterlerse çalışma izni alabilmek için Yüksek Öğretim Kurumu'na Denklik Belgesi başvurusu yapmak ile yükümlüdürler.

Çalışma izni ve denklik belgesi alabilmek için İlgili kurumların yasa ve uygulama kriterlerinin iyi bilinmesi, buna göre başvuru dosyası hazırlanması gerekir.

Everest Danışmanlık Yabancının ve Türkiye de çalışacağı şirketin bilgi ve belgelerini, yasal şartlar kapsamında değerlendirir. Yabancıları ve çalışacağı işvereni önceden bilgilendirir.

Denklik belgesi: Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye'deki üniversite eğitimi denkliğinin onaylanması halinde denklik belgesi verilir.

Yabancının bitirdiği üniversite ile Türkiye'deki üniversite eğitimi Denkliğiğn olmaması halinde yabancılar Türkiye'de YÖK tarafından sınava tabi tutulur. Yabancının sınavı kazanması halinde denklik belgesi verilir. Aksi halde verilmez.

Denklik Belgesi Sınavı Kriterleri:
1.Sunulan evrakların doğru olup olmadığı, silinmiş yer, ekleme veya değişiklik yapılıp yapılmadığı,
2.Sunulan evrakların yabancıya ait olup olmadığı,
3.Diplomanın verildiği yüksek öğretim kurumunun yada üniversitenin tanınmış ve itibarlı olup olmaması,
4.Eğitim programının Türkiye'deki üniversitelerle hangi eşdeğerde olduğudur.

Diplomanın verildiği üniversite uluslararası düzeyde tanınmış yada karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde olmasına rağmen, başvuru çeşidi, niteliği ve eğitim programının seviyesi hakkında herhangi bir şüphe varsa;
•Başvuru sahibi üniversitenin resmi kataloğu dahilinde eğitim almış olduğu ülkede bulunma tarihlerini
•Pasaport ve diğer ilgili evrakları sunmak durumundadır.
•İhtiyaç olması halinde bir yüksek öğretim heyeti bu belgeleri inceleyerek görüş bildirmektedir.

SINAV SONUÇLARI

Akademik dokümanların değiştirildiği, sahte olduğu ya da başvuru sahibine ait olmadığı tespit edilirse, denklik prosedürü uygulanmayacak ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
1.Ön lisans derecesinde denklik prosedürü kabul veya red olarak sonuçlanmaktadır. Resmi talebi Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.
2.Lisans derecesinde denklik belgesi aşağıdaki şartlarda verilmektedir; a.Diplomanın verildiği üniversitenin uluslararası düzeyde tanınmış yada karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde bulunması
b.Eğitim programının Türkiye'deki benzer eğitim program ile denk olması
c.Eğitimin seviyesi ve alanının belirgin şekilde tanımlı olması

Başvuru sahibinin lisans eğitiminin seviye ve içeriğine ilişkin bir tereddüt oluşursa, yabancının, kural ve prensipleri YÖK tarafından belirlenen bir yeterlilik sınavına girmesi gerekebilir. Bu bir sınıf geçme ya da ders geçme sınavı değildir.

Öğrencinin gördüğü derslerin içeriğini ve sahip olduğu bilgi seviyesini belirlemeyi amaçlar. Sınavın değerlendirilmesi sonrasında, mevcut dökümanlarla birlikte, aşağıdaki kararlardan biri verilir:
◦Lisans derecesi denk olarak kabul edilenlere denklik belgesi verilir.
◦Eğitim seviyesi ön lisans derecesine denk olarak kabul edilenlere ön lisans denklik belgesi verilir. Ön lisans denkliği bulunan ve eğitimini lisans programları ile bitirmek isteyenler, eğitimlerine Türkiye'de devam edebilmektedirler.
◦Eğitimine ait üniversite denkliği mevcut olmayanların resmi talepleri geri çevrilir ve denklik belgesi verilmez.

3.Yüksek lisans derecesinde denklik prosedürü Kabul veya red olarak sonuçlanmaktadır. Resmi talebi Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.
4.Devam zorunluluğu olmayan açık öğretim, dışardan öğrenim gibi yurt dışında bulunan eğitim veya kurslardan alınan sertifika veya diplomalar için nerden alınmış olursa olsun denklik verilmemektedir.

Modern eğitim teknolojileri uygulayan "Uzaktan Eğitim" programlarının denkliği YÖK tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilir.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler