Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye'de her türlü şirket kuruluş serbesttir. Hisse devri yolu ile ortaklı oluşturulabilir.
Ortaklı şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, işlemlerin plânlı ve düzenli istenen sürede yapılması için Everest Danışmanlığın Hukuki danışmanlık hizmetlerinde yararlanınız.

Yabancı sermaye ile kurulacak işletmelerden istenen belgeler


17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslar arası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

• Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

• Eşit muamele: Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

• Yurt dışındaki Türk Vatandaşları açısından: Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN UYGULAMALAR;

• Ön izin alınması: Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler,

• 50.000 ABD dolar zorunluluğu: Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

• Şirket kurma kısıtlaması: Eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen "yabancı yatırımcıların Türkiye'de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri" hususu kaldırılmıştır.

• Yabancı yatırımcılar tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabileceklerdir.
İRTİBAT BÜROSU AÇILMASI:
Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.NOT: Türk Vatandaşlığından çıkarılanların 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerinin noter onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

• Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

• Ticari unvan tasdiknamesi: Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)

• Pasaport sureti: (tercüme edilmiş noter onaylı) ve vergi numarası dökümü

• Oda kayıt beyannamesi: yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır

• Taahhütname: Tacir tarafından imzalanmış olmalıdır.

• Çalışma veya ikamet izni: Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

• İkamet izni: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler