Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türkiye'de her türlü şirket kuruluş serbesttir. Hisse devri yolu ile ortaklık oluşturulabilir.
Şirket kuruluş ana sözleşmesinin hukuki yönleri de dikkate alınarak hazırlanması,
Ortaklık şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması için,
Kuruluş işlemleri ve süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması,
İşlemlerin verilen program çerçevesinde tamamlanması,
İşlemlerin planlı ve düzenli istenen sürede yapılması için Everest Danışmanlığın Hukuki danışmanlık hizmetlerinde Everest Danışmanlık Hukuk müşaviri her zaman hizmetinizdedir.

Limited şirket kuruluşu

• Şirket kuruluş dilekçesi: Yatırımlar Dilekçe (yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı,

• Vekâlet: Vekaletin aslı veya onaylı sureti

• Kuruluş bildirim formu: 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)

• Şirket ana sözleşmesi: Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)

• T.C. Kimlik dökümü: Kurucular ve müdürlerin T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü

• Pasaport ve kimlik sureti: Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha) ve vergi numarası dökümü

• İmza beyannamesi: Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
Tasdik zorunluluğu: Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (Apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı

• Banka dekontları: Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)

• Oda kayıt beyannamesi:
(yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

• Taahhütname: (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)

• Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü,

• Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni,

• Faaliyet belgesi ve vekâletname: Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde ise şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi ile kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekâletname.

• İkamet izni: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir

• Çalışma veya ikamet izni: Çalışma veya ikamet izni: ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler