Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dışarıda yerleşik kuruluşlar Türkiye'de İrtibat bürosu kurmak için Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekir.
Gerekli bilgi ve belgeler

• Dışarıda yerleşik kuruluşlar- şirketler:

• Başvuru formu (EK-6),

• İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticarî faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

• Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

• Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

• İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

• İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

• Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

• Yapılacak işlemlerde takip edilecek prosedür.
Firmamızca yapılacak işlemler ve takip edilecek prosedür.


• İzin Alınması: Yabancı şirket evrakları ve istenen bilgiler Everest Danışmanlık'e ulaştığından itibaren 2-3 gün içinde dosya hazırlanır, Yabancı Sermaye genel müdürlüğüne müracaat edilir.

• Kuruluş işlemlerinin yapılması: İrtibat bürosu izin belgesi ile Kuruluş Merkezinde, işyeri açma için Belediye, Muhtasar ödemeleri için V.D. çalışanların sigorta ödemeleri için SSK kayıt işlemleri yaptırılır.

• Kuruluş İzin Vizesi: Büro merkezinde yapılan kayıt işlemlerinden sonra irtibat bürosunun Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nde vize edilmesi gereklidir. Everest Danışmanlıkhazırladığı dosya ile müracaat ederek vizenizi yaptırır. Firmanıza gönderir.

Not: İrtibat bürosunun yıllık harcama giderleri:
Yabancı firmadan (İrtibat bürosunun işletme giderleri) her yıl şube adına banka havalesi ile gönderilmelidir. Gönderme sebebi gönderildiği Banka dekontların da yazılmalıdır. Bunlar talep edildiğinde ibraz edilecektir.
 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler