Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yabancı şirket işlemleri

Türk Ticaret Kanunu kapsamında yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye'de her türlü şirket kuruluşu serbesttir.
Türkiye'nin herhangi bir ili veya ilçesinde şubesini kurabilir. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

A.Sermayesi paylara bölünmüş şirket:

Yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması halinde Türkiye'ye şube açabilir. Sermayesi paylara bölünmemişse şube açamaz.

Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu şirketler Türkiye'de şube ve irtibat bürosu açabilirler.
Şube kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan, irtibat ofisi kuruluşlu için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir.

B. Şubelerle irtibat bürolarının farkı:

Şubeler: Yabancı şirketlerin şubeleri ana şirketin yaptığı tüm iş ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Bu işlerin yürütülmesi için ana şirket Türk veya yabancı kişilere yetki verebilir.
İrtibat büroları: Yabancı şirketlerin irtibat büroları ana şirket adına sadece işlemleri takip, temsil etme yetkisine sahiptir. Şirketi temsilen ihalelere ana firma adına girebilir. Ancak şirketin faaliyet konusunda yazılı olsa dahi bu işlerle ilgili fatura kesemez, ticari faaliyette bulunamaz.

Everest Danışmanlığın şube kuruluşu ile ilgili hizmetleri:

.
Hizmetlerimiz

• Yabancı şirketlerin şube kuruluşu prosedürü hakkında bilgilendirme,

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube kuruluş izni alınması,

• Ticaret sicilinden şube açma işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması,

• İşyeri ve çalışanlar için vergi ve SGK kayıtlarının yapılarak numarasının alınması

• Şubenin idaresi ile ilgili yasal yükümlülüklerin süreçleri hakkında şube yetkilisinin bilgilendirilmesi

• Şube ofisinin resmi kullanımı için işyeri açma ruhsatının belediyeden çıkartılması,

• Şube açma ve idaresinde yetki verilen yabancı için Emniyet müdürlüğünden ikamet izni alınması

• Yabancı şirketlerin şube kuruluşu prosedürü hakkında bilgilendirme,

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube kuruluş izni alınması,

• Ticaret sicilinden şube açma işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması,

• İşyeri ve çalışanlar için vergi ve SGK kayıtlarının yapılarak numarasının alınması

• Şubenin idaresi ile ilgili yasal yükümlülüklerin süreçleri hakkında şube yetkilisinin bilgilendirilmesi

• Şube ofisinin resmi kullanımı için işyeri açma ruhsatının belediyeden çıkartılması,

• Şube açma ve idaresinde yetki verilen yabancı için Emniyet müdürlüğünden ikamet izni alınması,

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler