Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Everest Danışmanlık, yabancı personel çalışma izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir.
Çalışma izninin olumlu sonuçlanma olasılığının yüksek olması;
Güçlü bir takım çalışması ile plânlama yapılmasına, doğru ve etkili değerlendirme ile yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasına bağlıdır.
Everest Danışmanlıkta ekip çalışması ile etkili bir analiz ve plânlama yaparak, yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasını sağlayan uzman personel hizmet verir.
Everest Danışmanlık ile çalışmıyor olsanız dahi, aramak ve sormaktan çekinmeyiniz.
Everest Danışmanlık tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için bilgi ve belgelerinize dayanarak yapılan ön inceleme sonunda, pozitif veya negatif ihtimaller konusunda firmanızı bilgilendirir.
GARANTİ VERİLMESİ:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosya inceleme ve değerlendirme kriterleri aşağıdadır.
Başvuru dosyasının bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.

Everest Danışmanlık, izin alınma şansı düşük olan başvuruların yapılmasını önermez.

ÖNEMLİ UYARI:
Türkiye'de ikamet izinleri başvurusu ilgili Emniyet Müdürlüğü kabul etmesi halinde vekaletle yapılabilir. Ancak onaylanan ikamet tezkeresinin teslimi, sadece Yabancı personelin bizzat kendisine imza karşılığı teslim edilmektedir ve bu bir kuraldı. Bunun aksini ifade edenlere itibar etmeyiniz.

Bakanlıkça incelenen başlıca kriterler :

• İş piyasasındaki durum,

• Çalışma hayatındaki gelişmeler,

• İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,

• Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,

• Yabancı personelin mensup olduğu ülke,

• Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

• Yabancının eğitim durumu,

• İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,

• Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,


Bakanlık uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilir. Dikkate alır.
 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler