Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Everest Denetim, müşterilerinin vergi planlaması ihtiyaçlarını da bünyesindeki uzman kadrosuyla en yetkin bir biçimde sağlamaktadır. sunulan vergi planlaması hizmeti, müşterinin ihtiyacına göre "kurumsal, uluslar arası ya da "bireysel" olabilmektedir.

Kurumsal Vergi Planlaması
Vergi planlaması bir kuruluşun nakit akışlarına ve hissedarlarına önemli avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Kurumsal vergi planlamanıza yardımcı olacak nitelikli bir vergi danışmanı kullanmanın pek çok yararı vardır. Vergi konularının yetersiz veya uygunsuz şekilde yönetimi olumsuz ciddi mali sonuçlara yol açabilir ve şirketinizin yatırım yapabilme ve büyüyebilme yeteneğini kısıtlayabilir. Öte yandan Yatırım ve Teşvik Mevzuatı vergisel ve başka diğer avantajlar taşımakta olup bu avantajlar bundan bilinçli yararlanan bir kuruluş için önemli katkılar sağlayabilir.

Everest Denetim yalnızca bir sonraki adıma değil toplam şirket resmine odaklanan dengeli ve entegre bir yaklaşımı benimser. şirketimizdeki vergi uzmanlarımız, karmaşık vergi ortamlarında tasarruf yapmanız için tasarlanan doğru genel vergi konumunuzu belirlemede ve büyük şirket hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
sirket/Kobi Vergi Planlaması
sirketin vergi mevzuatına uyumu
Çalışanlarla ilgili vergi hizmetleri
Vergi araştırmaları

Uluslararası Vergi Planlaması
Vergi açısından sınır-ötesi, uluslar arası işlemler benzersiz zorluklar içerir. Uluslar arası faaliyet gösteren şirketler, vergi kanunlarının giderek artan karmaşıklığına uyum sağlamak için yalnızca yerel mevzuat hakkında derin ve güncel bilgi sahibi olmanın yetmediğini, aynı zamanda farklı ülkelerin uzman vergi müşavirleriyle pürüzsüz işbirliğinin gerekliliğini de bilirler.

Bu kapsamnda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
Ülke içi ve dışı yatırım planlaması
Transfer fiyatlandırması
sınır ötesi nakit planlama.
Temettülerin ülkeye geri dönüsü, finansman sağlama, döviz konuları
Dolaylı vergiler
Gümrük ve ticaret .
İşgücü çözümleri - Yabancı mukimlere yönelik tavsiyeler.

Bireysel Vergi Planlaması Ciddi refah seviyelerine ulaşmısı olan birey ve ailelerin karmaşık finansal sorunları vardır ve bunların çözümü genellikle uzman tavsiyesi ve planlaması gerektirir. Etkili vergi planlamasının bu süreçte oynadığı rol çok önemlidir. RSM'e üye firmaların girişimcilerden şirket yöneticilerine, ünlülerden büyük gayrimenkul sahiplerine değin yüksek servete sahip birçok kişiyle çalışma deneyimi olan uzmanları vardır. Yüksek geliri olan herkes vergi ve Şahsi finans işlerinin profesyonel olarak ele alınmasını ister. Sahsi vergilerin etkin Şekilde yönetimi ve en son vergi kurallarının yakından takibi gelir sahibi tarafından zorluk teşkil edebilir.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
Gelir Vergisi planlama ve kişisel vergi beyannameleri
Başka bir ülkede mülk alım veya satımıyla ilgili konular
Başış yapma, hayırseverlik veya özel kurumlar
Diğer hizmetler 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler