Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Şirket Kurulması || Türkiye' de Şirket Kuruluşu (Şahıs, Limited, Anonim vs.)

Türkiye'de ana şirket çeşitleri Limitet, Anonim, Komandit, Kolektif şirketler ve Holdinglerdir. Şahıs işletmeleri kurulabilir. Şirketin tamamı yabancı sermayeli olabilir. Yabancı şirketler Türkiye'de İrtibat Bürosu ya da Şube de açabilirler. Daha önceden kurulmuş bir şirkete ortak olunması iki şekilde olabilir: hisse transferi yoluyla ya da şirketin sermaye artışına katılmak yoluyla.

Bankalar, Özel Finans Kuruluşları, Sigorta, Finansal Kiralama, Faktoring Firmaları, Holdingler, Döviz Büroları, Umumi Mağazacılık ve Serbest Bölgeler gibi kanunla düzenlenmiş sektörler, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda tescil edilmelidirler. Bu tür firmalar ayrıca Bağımsız Denetime de tabidirler.

Türkiye'de Şirket Kurulması

Şirket kurulmasıyla ilgili işlemler Şirket Ana Sözleşmesi hazırlanması ve noterden onaylatılması, Merkez Bankası'na sermayenin %0.04'ünün yatırılması, firmanın Ticaret Sicili'nde ve Ticaret Odası'nda tescil ettirilmesinden oluşur. Daha sonra şirket Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Kuruluştan sonra, vergi dairesine kayıt olunması, vergi levhası alınması ve şirkette görünür bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kuruluştan birkaç gün sonra, bir vergi müfettişi işyerini doğrulamak amacıyla ziyaret eder. Ticaret Sicili ayrıca Çalışma Bakanlığını ve Sosyal Güvenlik Kurumunu haberdar eder; kuruluşun ardından şirketin ve çalışanların kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Şirketin tescilli adresi Ana Sözleşmede belirtilir ve daha sonra oluşan değişikliklerin de tescil edilmesi şarttır. Firmanın, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri gibi yasal kayıtlarının, firmanın tescil olduğu tarihte noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

Şirket sermayesinin tamamının başlangıçta ödenmediği durumlarda, başlangıç sermayesinin % 25'inin kuruluştan itibaren 3 ay içinde, kayıtlı sermayenin bakiyesinin ise kuruluştan itibaren üç yıl içinde ödenmesi gerekmektedir. Sermaye hemen kullanılabilir. Yurtdışından sermaye getirilmesi durumunda, 'Sermaye Transferi' ibaresi ile gönderilmesi şarttır.

İstanbul'da Limitet Şirket kurmak için,
Ana Sözleşmeyi, yöneticilerin imza örneklerini, her yöneticinin nüfus cüzdanı, pasaportu ve muhasebe defterlerinin kopyalarını, hazırlayın ve notere onaylatın.
 
Sermayenin % 0.04'ünü Rekabet Kurulu hesabına yatırın.
Ticaret Sicili'ne kaydolmak için, kurucuların Ziraat Bankasından orijinal makbuzu almaları gerekmektedir. Bu makbuz, Merkez Bankası ya da bir kamu bankası nezdinde Rekabet Kurulu hesabına şirket sermayesinin %0.04'ünün yatırıldığını belgelemektedir.
 
Ticaret Sicilinde kuruluş bildirgesini, taahhüt mektubunu ve Oda kayıt bildirgesini doldurun. Ticaret Odası üyelik ücretleri hasılata göre belirlenmektedir.
Ticaret Sicili, Vergi Dairesine ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne şirket kuruluşu hakkında bilgi verir. Ticaret Sicili ayrıca, şirket kuruluşundan itibaren 10 gün içinde Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasını sağlar.
Ticaret Sicilinin bildiriminden sonra ilgili vergi dairesinden vergi levhası temin edilir. Ticaret Sicili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu haberdar eder. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sosyal güvenlik numarası ile şirket çalışanlarının kayıtları yapılır.
 
Firmanın, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri gibi yasal kayıtlarının, noter tarafından onaylanması.
 
Ticari Sicil'inin bildirimi üzerine vergi dairesi ile temasa geçilmesi
 
Başlangıç sermayesinin bir bankaya yatırılması ve ödenmiş sermaye belgesi alınması
Everest Denetim sizin adınıza şirket kurma konusunda uzmandır. Şirket kurulması konusunda daha fazla bilgi için lütfen temasa geçin.
 
Şirket Tasfiyeleri
 
Tasfiye tüzel bir kişiliğin,hak ve yükümlülüklerini başka bir kişiye aktarmaksızın faaliyetlerini sona erdirmesidir. Bir firmanın tasfiyesi, borçlarını ödeyememesine veya bir varlığını nakde çevirmesi nedeniyle olabilir. Genel olarak tasfiye süreci bir yıl almaktadır.
Bunun yanında, iflas erteleme konusunda da uzmanlarımız mevcuttur.
 
Everest aşağıdaki işlemlerde destek sunmaktadır:
 
Tasfiyenin Vergi Dairesine yazılı bildirimi
 
Aralıklarla üç kez, tüm borçlu ve alacaklılara resmi duyuru yayınlanması
 
Tüm alacaklı ve borçluların teyidi
 
Şirketin tasfiye bilançosunun pasifinde sadece banka hesapları, varlıkları ve özsermayesi kalacak şekilde, tüm borçları ödenmeli ve tüm alacakları tahsil edilecektir
 
Tasfiye kar ya da zararı belirlenecektir.
 
Bundan sonra, tasfiye resmen kaydedilecek, ilan edilecek ve firmanın adı Ticaret Sicilinden silinecektir.
 
Firma isminin önünde "Tasfiye Halinde" ibaresiyle, vergi dairesine beyannameler verilecektir.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler