Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Montaj amaçlı ikamet izni ile çalışma kuralları

• Yasal dayanak: Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun uygulama yönetmeliği, 29.08.2003 -25214, Mad.55/4

Önemli not:
Tüm ikamet izinlerini İl Emniyet Müdürlükleri düzenler. İkamet izni başvurusu vekâletle yapılabilir. İkamet izin belgesinin teslimi Emniyet müdürlüğünce sadece yabancının kendisine imza karşılığı yapılır. Bu yasal zorunluluktur.
Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez, farklı bilgilere itibar edilmemelidir

Bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlı Kısa süreli ikamet izin şartları ve ikamet izni alma zorunluluğu

• Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

• Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye'de bulunanların,

• Türkiye'de fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
Geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirirler. Bu bildirimlerde şahsi başvuru zorunluluğu yoktur
Bu yabancılar, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ve her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

• Avantajları:

• Çalıştıracak şirketin her bir yabancı için beş (5) Türk personel çalıştırma yükümlülüğü yoktur.

• Yabancılara verilen ücret için sınırlama yoktur.

• Yabancı personel çalışma izin alınmasına gerek yoktur.

• 90 günlük süre içinde çoklu giriş/çıkış yapabilir.

• Yabancının ülkesi ile Türkiye arasında ikili anlaşma varsa ve yabancının ücret ve sosyal güvenlik hakları yabancı ülkedeki işveren tarafından veriliyorsa, Türkiye'de sosyal güvenlik kaydı yapılmadan çalıştırılabilir.

Dezavantajı:
Bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlı olmasıdır. Aynı yıl içinde montaj amaçlı ikinci başvuru yapana izin verilmez. Bir yıl süreli çalışma iznine göre yabancı için bir dezavantajdır.

• İkamet izinli çalışma konuları ve yasal dayanak:
Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimi, teslim alınması, tamiri amacıyla, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler; (Yönetmelik, mad.55)
 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler