Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İkamet izni hizmetlerimiz

İkamet izinleri ve ikamet izin süreleri yabancıların Türkiye'ye geliş amaçlarına, uyruklarına, yabancının Türkiye veri tabanında kayıtlı bilgilerine, ikili anlaşmalara göre değerlendirilerek verilmektedir.
İkamet izin süreleri Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda uygulanan yasalara, yabancının ülkesi ile yapılan ikili anlaşmalara göre uygulanmakta, süreler kısa veya uzun olabilmektedir.
Yabancıların ikamet izin kullanımı ve resmi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri, ikamet izin süre uzatılmasında, yeni ikamet izni almalarında etkili olmaktadır.

Önemli not: İkamet izinlerini İl Emniyet Müdürlüğü düzenler. İkamet izni başvurusu vekâletle yapılabilir. İkamet izin belgesi teslimini Emniyet müdürlüğü yabancının kendisine imza karşılığı yapar. Bu yasal zorunluluktur.
Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez, farklı bilgilere itibar edilmemelidir.

Yabancının resmi işlemlerinin tam zamanında gerçekleşmesi için,
Everest Danışmanlıktan bilgi almadan karar vermeyiniz

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler