Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İkamet izni için nasıl başvuru yapılır?

Yasal dayanak: 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye'ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her hâlükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almakla yükümlüdürler.
Önemli not: Tüm ikamet izinlerini İl Emniyet Müdürlükleri düzenler. İkamet izni başvurusu vekâletle yapılabilir. İkamet izin belgesinin teslimi Emniyet müdürlüğünce sadece yabancının kendisine imza karşılığı yapılır. Bu yasal zorunluluktur.
Hiçbir kişi veya kuruluş bu kuralı değiştiremez, farklı bilgilere itibar edilmemelidir.

• İkamet izinleri ve süreleri yabancıların Türkiye'ye geliş amaçlarına, uyruklarına, yabancının Türkiye veri tabanında kayıtlı bilgilerine, ikili anlaşmalara göre değerlendirilmektedir.

• Ülkeler arası giriş ve çıkışlarda uygulanan devlet politikası ile ikamet izin süreleri alınan kararlara göre uygulanmakta, kısa veya uzun olabilmektedir.

• Yabancıların Turistik, süreli, süresiz, bağımsız, ikamet, çalışma iznine bağlı ikamet taleplerinde bunları dikkate almalarında yarar vardır.

• Yabancıların ikamet izin kullanımı ve resmi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri, ikamet izin sürelerinin uzatılmasında, yeniden ikamet izni almalarında olumlu etki yapmaktadır.

• Oturum amaçlı ikamet izni veya çalışma amaçlı ikamet izinlerinde başvuru süresi, sürenin yenilenmesi, yurtdışına çıkış süresi gibi konularda hassasiyet gösterilmesi Türkiye'ye sık gelenler için dikkatle takip edilmesi gereken konulardır.

Aşağıda başvuru ile ilgili verilen bilgileri dikkatle incelemenizi öneririz.

Çalışma amaçlı ikamet izni

Türkiye'ye iş tutmak maksadıyla gelen yabancıların kendi ülkelerindeki Türk konsolosluğundan çalışma vizesi alarak gelmiş olmaları ve en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.
Yabancı personel çalışma izni onaylanan yabancılar;

• Yurtdışı başvurusu yapmış olanların, çalışma vizesi ön başvuru yaptığı konsolosluktan çalışma vizesi aldıktan sonra, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren,

• Doğrudan Bakanlığa Çalışma izni başvurusu yapanların, çalışma izin belgesini teslim aldıktan sonraki 30 gün içinde çalışma amaçlı ikamet izinlerini almakla yükümlüdürler.
Aksi halde çalışma izinleri geçerlilik kazanmaz.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler