Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Firmamız hukuk danışmanları, hukukun her alanında her türlü hukuk hizmetini geniş bir yelpazede sunmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluşu, birleşme ve satın almalar (M&A, hisse alım satım sözleşmesi, hissedarlık sözleşmesi, v.b.), kapsamlı inceleme (due diligence), elektronik iş (e-business), elektronik imza, ticari kontratların hazırlanması, pazarlığı ve gözden geçirilmesi konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Risk analizi yapılması, her türlü sözleşmelerin hazırlanması (inşaat sözleşmesi, yönetim sözleşmesi v.b.), gayrimenkul projelerine ilişkin ticari kontratların pazarlığı, gözden geçirilmesi ve hukuki yapılar hususunda hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Enerji Hukuku

Hukuki inceleme raporları hazırlanması, işletme hakkının devredilmesi,özelleştirme prosedürleri, ihalelere ilişkin her türlü hukuki sürecin takibi ve bu konuya ilişkin hukuki belgelerin hazırlanması ve enerji ve enerji işlerine ilişkin diğer bütün hukuki işlemleri konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Özelleştirme

Hukuki görüşlerin sunulması, ihale dosyalarının ve dokümanlarının hazırlanması, imtiyaz sözleşmeleri ve işletme hakkının devri gibi özelleştirme işlemleri için her türlü belge ve sözleşmenin hazırlanması, pazarlığının yapılması ve özelleştirme işleri konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili her türlü ticari işlerin yapılması ve ticari kontratların hazırlanması konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır. Bu kanuna ilişkin değişikliklerin ve haberlerin takip edilmesi ve müşterilerin bu hususlar ile ilgili olarak bilgilendirilmesi konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Banka Finansmanı

Kredi sözleşmeleri ve Finansman dokümanlarının gözden geçirilmesi, hukuki süreçlerin takip edilmesi ve geniş kapsamlı Proje Finansman projelerinde yer alarak banka finansmanına ilişkin hukuki hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Dava Takibi, Tahkim ve Uzlaşma

Dava takibi, tahkim ve uzlaşma konularında ulusal ve uluslararası müşterilerimize hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İflas erteleme, borçların tahsili, iflas ve tasfiye konularında hukuki hizmetler ve danışmanlık sağlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, patent ve endüstriyel hakların korunması konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İş Hukuku

İş sözleşmeleri, sağlanan hak ve avantajlar, işten çıkarma, emeklilik, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler