Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık

Hisse Devri ile ortaklık Yabancı ortaklık

Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketlerde hisse devirleri yolu ile ortaklık kurulabilir. Ortaklık şartları, oranları, tarafların menfaatlerinin korunması, işlemlerin planlı ve düzenli istenen sürede yapılması için Everest Danışmanlığın Hukuk danışmanlık hizmetlerinde yararlanınız.

Yabancı Personelin yükümlülükleri

Hisse Devri ile ortaklık Yabancı sermayeli ortaklı işlemi

• Dilekçe: (yetkili tarafından veya vekâleten imzalanmalı, vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

• Ortaklar Kurulu Kararı: Limited şirkette ortakların adres ve uyruğu belirtilen noter onaylı ortaklar kurulu kararı alınmalıdır. Kolektif şirkette ana sözleşmenin madde değişikliğine ilişkin imzalı kararın noter onaylı olması gerekir.

• Hisse devir sözleşmesi: Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi

• Pasaport sureti: Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti

YABANCI ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE;

• Vergi numarası dökümü: Elektronik ortamdan alınabilir.

• İkamet izni: Yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni,

• Faaliyet belgesi: Yabancı ortağın tüzel kişi olması halinde:
Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi,

• Vekâletname: kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekâletname.

• T.C. Kimlik dökümü: Yeni ortağın belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü

• İkamet izni: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için onaylı ikamet izni ibraz edilmelidir.

• Çalışma izni: Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; onaylı çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

• Müşavir faaliyet belgesi: Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.


 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler