Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Everest Danışmanlığın Hizmetleri:

Everest Danışmanlık, çalışma izinleri yasal kuralları çok iyi bilen güçlü bir takım çalışması ile plânlama ile yasa hükümlerini karşılayan başarılı bir dosya hazırlanmasını sağlayan uzman personel hizmet verir. Everest Danışmanlık tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için bilgi ve belgelerinize dayanarak yapılan ön inceleme sonucunda pozitif veya negatif olasılıklar konusunda firmanız bilgilendirme yapar.
Everest Danışmanlık, çalışma izin sürecini izler ve zamanında bilgilendirmeler yaparak işlemleri zamanında başlatır.

Garanti verilmesi:

Başvuruların Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda garanti veremez.
Everest Danışmanlık, bu sebeplerle izin alınma şansı düşük olan başvuruların yapılmasını önermez.

İzin Nasıl alınır:

• İkamet izni ile başvuru: Ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancının en az altı ay süreli ve süresi olmamış ikamet tezkeresi (öğrenci ikamet hariç) varsa, daimi ikamet ettiği ülkeye gitmeden doğrudan Bakanlığa başvuru hakkı varır.

• Kaçak durumda olanlar: Yabancı personelin Türkiye'de kaçak durumda olmaması gerekir. Eğer kaçak durumda ise, İlgili Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak kaçak kaldığı süreler için idari para cezasını ödemesi gereklidir.

• Türkiye'den çıkış yapılmalıdır: Türkiye'de tekrar çalışmaya devam edebilmek için ilgili emniyet müdürlüğünden "Çıkışına binaen ikamet izni" alarak çalışma izin belgesi alımı için hazırlıklarını tamamlaması ve yurtdışına çıkış yapılmalıdır.

• Türkiye'ye giriş yasağı: Yabancıların Türkiye'de kaçak kaldığı sürelere göre, yabancının ülkesine, kaçak kalış süresine bağlı olarak (Bakanlık aksine karar almadıkça) Türkiye'ye giriş yasağı konabilir. Yabancı çalıştıracak işverenler bunu dikkate almalıdır.

• Çalışma vize başvurusu: Çalışma izin başvuru dosyasını hazırlamış ve başvuru dosyası hazır olan yabancılar, daimi ikamet ettikleri Türk konsolosluklarına çalışma vize başvurusu yaparlar.

• Çalışma İzinin onaylanması: Çalışma izin başvuru bakanlıkça onaylandıktan sonra, yabancı personel adayı dosyasını hazırlamış ve başvuru dosyası hazır olan yabancılar, daimi ikamet ettikleri Türk konsolosluklarına başvuru yaparak pasaportlarına çalışma vizelerini işlettirirler.

• Yabancının Giriş Yapması: Yabancı çalışma vizeli olarak Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Çalışma amaçlı ikamet izni başvurusunu yapmakla yükümlüdür. Aksi halde çalışma izin belgesi geçersiz sayılır.

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel istihdamı koşulları

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır.

• Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmeyecektir.

• Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.

• Ciddî bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmeyecektir.

• Bakanlığımızca daha önce çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, uzatma işlemi yapılmayacak olup ayrıca SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezaî işlem uygulanacaktır

 
Ev hizmetleri çalışma izni
Çalışma İzni
Çalışma izni süre uzatma işlemleri
İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği
Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Gerekli Belgeler

İrtibat bürosu işleyişi ve yasal şartları
İrtibat bürosu kuruluşu hizmetlerimiz
Muhasebe ve Defter Tutma
Kurumsal Hizmetler
Bordro Hizmetleri
Diğer Şirket İşlemleri
 
 
Montaj amaçlı ikamet izni
İkamet izin kullanımı ve kuralları
İkamet izin defterinin kayıp edilmesi
İkamet izni süre uzatımı
İkamet izin çeşitleri
İkamette kesinti
Yabancıların Türkiye'de kalış süreleri
İkamet izni için Everest Danışmanlık hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti
KDV İadesi Hizmeti
Diğer Tasdik Hizmetleri
Vergi Planlaması
Kişisel Servet Yönetimi
 
 
Yabancıların çalışması hakkında kanun
Yabancıların çalışması hakkında Yönetmelik
Hisse Devri ile Ortaklık Yabancı Ortaklık
Yabancı sermayeli Anonim Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Kolektif Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeli Limited Şirket kuruluşu
Yabancı sermayeye ilişkin işlemler